Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zvětrávání
Článek
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kámen, sůl a zvětrávání
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy.
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Selektivní zvětrávání cenomanských pískovců v okolí Kunštátu
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Solné zvětrávání
    Solné zvětrávání památkových objektů. Příklad: síň starých desek zemských na Pražském hradě
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků
    Zvonovité formy zvětrávání v žulových pahorkatinách ČR