Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zvětralin
Monografie
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
Článek
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)