Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zvodněného
Monografie
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Článek
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování