Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
     Change of plan extraction, noise, dust, Natura 2000, groundwater
Monografie
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR.