Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    : mass balance models, geochemical exogenuos processes, rock alteration and erosion, redistribution of minerals and elements, radioactive elements, toxic metal, natural and anthropogenic concentrationoc compounds
Článek
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky