Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition,25-41-09 Velké Karlovice
Monografie
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-09 Velké Karlovice