Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Geohazard map, susceptibility, geology, engineering, landslide predisposition, 25-41-05 Velké Karlovice
Monografie
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice