Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    native silver
Článek
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)