Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    natural functional potential, soil map, 34-11, Znojmo, scale 1:50000, Czech Republic
Monografie
    Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo