Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    palaeoecology, floodplains, palaeomeanders, Late Glacial, Holocene, Quaternary, Central Europe,Czech Republic, palynology, palaeoalgology, radiocarbon dating
Článek
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě