Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Palaeogeographic map, rock hardness, Jizera Mts.
Monografie
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor