Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Pyrizitation, Brachiopoda, Trilobita, Wenlock, Prague Basin, Barrandian
Článek
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna