Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    pyromorphite
Článek
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika