Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    pyrope-almandine
Článek
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.