Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Statement, demolition, completed project
Monografie
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6