Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Statement, exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Monografie
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD