Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Turonian, mudstone, petrography, lithostratigraphy, chemostratigraphy, Teplice Formation
Článek
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie