Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Air pollution, aquatic ecosystem, forest ecosystem, materials, monuments, mapping of critical loads, integrated monitoring, long-range pollution
Monografie
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)