Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    ArcGis, bar graphs, fluvial system, riverine sediments, pollution, radioactive isotopes content, potassium, uranium, thorium, Svratka River basin
Monografie
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)