Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, TOC content, Thaya River, Svratka River
Monografie
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)