Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Badenian
Článek
    Lower Badenian fish otoliths of the Styrian and Lavanttal basins, with a revision of Weinfurter´s type material
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    The oxygen and carbon isotopic composition of Langhian foraminiferal tests as a paleoecological proxy in a marginal part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně