Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, Cretaceous sediments, Jizera Formation, lithology,foraminifera,paleoecology.
Článek
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína