Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Bohemian Paradise area, NE Bohemia, Bohemian Cretaceous Basin, Turonian, Coniacian, lithology, lithostratigraphy, inoceramids, calcareous nannofossils, biostratigraphy
Článek
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy