Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Bohemicum
Monografie
    Geologická stavba
Článek
    Excursion II, day 1, stop 5: Medalův Mlýn
    Excursion II, day 1, stop 7: Quarry ?Jezírko? at Dobříš
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách