Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    CGS, opinion, Horní Slavkov, Třídomí,
Monografie
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5