Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, sedimentology, petrography, foraminifers
Článek
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)