Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Cenomaniam and Tertiary lignite
Monografie
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky