Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Chemical extraction, quartz, cosmogenic nuclides
Monografie
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů