Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Czech Cretaceous basin, hydrogeology
Monografie
    Hydrogeologie české křídové pánve