Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Devonian, Floristic composition, Fossils, Geomorphology, Management of vegetation, Nature conservation, Prague, Silurian, Thermophilous vegetation
Článek
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav