Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Dyke swarms
Článek
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika