Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Early Ordovician, shallow-marine eruption, accretionarry lapilli, hyaloclastics
Článek
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)