Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Expert opinion, geological problems, calculation, gravel reserves, Spomyšl
Monografie
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území