Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Explanations, Geologic map, Czech Republic
Monografie
    Vysvětlivky k geologické mapě ČR 1:25 000, list 25-421 Malé Karlovice