Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    GIS,3D modelování,termální zátěž hornin,vrtné práce,ArcScene 10,multipatch,VRML,makro
Monografie
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací