Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Háje near Příbram
Článek
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika