Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    High Level Waste Repository Programme, Site investigations, Geological mapping - Instruction, Granitoids.
Monografie
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy