Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Hlinecko Zone, Polička Crystaline Complex, garnet-rich rocks, metamorphism
Článek
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika