Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Horní Rokytnice
Článek
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších