Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Hydrogeological assessment, black coal, subsequent risk, gasification of coal
Monografie
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí