Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Krupka
Článek
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)