Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Map, deposits, mining,
Monografie
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha