Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Middle Pleistocene
Monografie
    Die Bärenpopulation von Bilzingsleben- eine neue mittelpleistozäne Art
Článek
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Middle Pleistocene birds of Hundsheim, Austria
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras