Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Minutes of the meeting, expert assessment, gravel
Monografie
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice