Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Moldanubicum
Článek
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    The Moldanubicum sensu stricto (Moldanubian Zone)
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná
    Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika