Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Moravia
Článek
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Contribution to the Question of Chipped Stone Industry the Moravian Bell Beaker Culture
    Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
    Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V)
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
    New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV
    New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections to some previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)
    Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea)
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Restoration of the chlorite-talc schist sculptures
    A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex
    Silicite axes of central Poland provenience in Moravia
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season.
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone)