Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Neogene
Monografie
    Paleogene and Neogene
Článek
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    A critical re-evaluation of monocotyledons as described by Weyland and co-authors from the Rhenish browncoal (Miocene, Germany)
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Seam, Most Formation, North Bohemia.
    Neogene leaf morphotaxa of Malvaceae s.l. in Europe
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Přírodní podmínky
    Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the early Miocene of central Europe
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě