Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Outer Carpathian Flysch, Rača Unit, KT boundary, biostratigraphy, Foraminifera, Dinoflagellata, calcareous nannofossils, geochemistry.
Článek
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000