Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Palaeotaxodonta, Praeleda, Praenucula, taxonomy, Ordovician, Prague Basin
Článek
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve