Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Palynology, palaeoalgology, stratigraphy, Čejčské jezero Natural Monument, Quaternary, Holocene, Moravia
Článek
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera